اخبار داغ

ApplyClub

یکشنبه, 01 بهمن 1391 ساعت 19:12

حداقل نمرهٔ تافل مورد نیاز برای اخذ پذیرش در بیش از ۶۰ دانشگاه آمریکای شمالی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

TOEFL iBT Minimum Score requirementهمانطور که در مقالات پیشین نیز ذکر شد، یکی‌ از موارد مورد نیاز جهت اقدام برای پذیرش در دانشگاههای خارج از کشور، ارائه مدرک تافل TOEFL می‌باشد. در حالی‌ که اکثر دانشگاههای آمریکای شمالی نمره ی ۷۹ یا ۸۰ را در آزمون iBT برای خود نمره حداقلی می‌دانند، در این بین دانشگاه هایی هم هستند که نمره ی بالاتری را درخواست می کنند. در ذیل، خلاصه ای از این دانشگاهها را به همراه نمره مورد نیاز آنها می‌آوریم. لازم به ذکر است که دانشکده‌های مختلف ممکن است حداقل نمرهٔ آزمون بالاتری را از نمرهٔ ذکر شده توسط دانشگاه درخواست نمایند. برای مثال حداقل نمرهٔ تافل در دانشگاه  کوئینز کانادا ۸۸ است اما دانشکده برق این دانشگاه حداقل نمرهٔ ۹۲ را درخواست می‌کند.

 

حداقل نمره ی تافل در دانشگاه های آمریکای شمالی

Arizona State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۳،

Auburn University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۰،
Writing: ۲۰.

Brigham Young University:

حد اقل نمره iBT: ۸۵، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۲۱،
Speaking: ۲۲،
Writing: ۲۱.

Case Western Reserve University - School of Graduate Studies:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با ریز نمرات:
Reading: ۱۹،
Listening: ۱۵،
Speaking: ۲۲،
Writing: ۲۳.

Carson-Newman College:

حد اقل نمره iBT: ۷۹.

Central Queensland University:

جهت گرایش درسی‌-واحدی (course-based majors): حد اقل نمره iBT: ۷۹، شامل حد اقل نمره ۲۰ در بخش writing و
جهت گرایش تحقیقی (research-based majors): حد اقل نمره iBT: ۱۰۰، شامل حد اقل نمره ۲۵ در بخش writing.

Clarkson University:

حد اقل نمره iBT: ۹۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۷،
Writing: ۲۲.

Columbia International University:

برای رشته MA TEFL/ICS, حد اقل نمره iBT: ۱۰۰،
جهت سایر رشته‌ها، حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Dalhousie University:

حد اقل نمره iBT: ۹۲.

Duke University:

حد اقل نمره iBT: ۸۳، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۲،
Writing: ۲۰.

East Carolina University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۰،
Writing: ۲۰.

Grand Valley State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰،
در رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با healthcare: ۱۰۲.

Lakehead University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Lehigh University:

حد اقل نمره iBT: ۸۵، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۱۵،
Speaking: ۲۴،
Writing: ۲۵.

Manhattanville College:

حد اقل نمره iBT: ۸۵، شامل حد اقل ۲۱ در بخشهای Listening و Speaking.

Marquette University - Graduate School of Management:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۰،
Writing: ۲۰.

McGill University:

حد اقل نمره iBT: ۸۶، با حد اقل نمره ۲۰ در هر بخش.

Michigan State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Middle Tennessee State University:

حد اقل نمره iBT: ۷۱.

Murray State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۰،
Writing: ۲۰.

National American University:

حد اقل نمره iBT: ۶۱.

New York Institute of Technology:

حد اقل نمره iBT: ۶۱. دانشجو میبایستی در صورت کسب نمره ۶۱-۷۸، مجددا یک امتحان داخلی‌ زبان بدهد.

Northern Arizona University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Northern Kentucky University:

حد اقل نمره cBT: ۲۱۳، شامل حد اقل نمره بخش Writing ۴.۵ یا بالاتر،
حد اقل نمره pBT: ۵۵۰، شامل حد اقل نمره بخش Writing ۴.۵ یا بالاتر،
حد اقل نمره iBT: ۸۰.

North Park University:

حد اقل نمره iBT: ۹۰، شامل حد اقل نمره ۲۱ در همه بخشها.

Northwestern State University:

حد اقل نمره iBT: ۶۱ شامل حد اقل نمره ۲۰ در بخشهای Speaking و Writing.

Pennsylvania State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، شامل حد اقل نمره ۲۳ در بخش Speaking.

Ohio State University:

حد اقل نمره iBT: ۷۹.

Old Dominion University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Listening: ۱۸،
Speaking: ۲۲، دانشجویان بین‌المللی متقاضی TA: ۲۶،
Writing: ۱۹.

Oregon State:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، شامل حد اقل نمره ۱۸ در هر بخش،
حد اقل نمره iBT: ۶۰، جهت پذیرش مشروط.

Purdue University:

حد اقل نمره iBT: ۷۷، با ریز نمرات:
Reading: ۱۹،
Listening: ۱۴،
Speaking: ۱۸،
Writing: ۱۸.

Queen's University:

حد اقل نمره iBT: ۸۸، با ریز نمرات:
Reading: ۲۲،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۲،
Writing: ۲۴.

Quinnipiac University:

حد اقل نمره iBT: ۹۰.

Rollins College Crummer Graduate School of Business:

حد اقل نمره iBT: ۱۰۰.

Saint Cloud University - School of Graduate Studies:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با حد اقل نمره ۱۷ در هر بخش.

Savannah College of Art & Design:

حد اقل نمره iBT: ۸۵، با ریز نمرات:
Reading: ۱۸،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۲۳،
Writing: ۲۴.

Simmons College - College of Arts and Sciences:

حد اقل نمره iBT: ۱۰۰ برای رشته‌های Communication Management, MATESL, Special Education, Gender/Cultural Studies,
حد اقل نمره iBT: ۸۰ برای رشته‌های MAT, Children's Literature, English, Spanish.

Simmons College - School for Health Studies:

حد اقل نمره iBT: ۸۸.

Simmons College - School for Library and Information Science:

حد عقل نمره iBT: ۷۹.

Simon Fraser University:

حد اقل نمره iBT: ۸۸، با حد عقل نمره ۲۰ در هر بخش،
حد اقل نمره iBT: ۷۶، جهت ورود به رشته English Bridge Program.

St. John's College - Graduate Institute (annapolis، MD/Santa Fe, NM):

حد اقل نمره iBT: ۱۱۲، با حد عقل نمره ۲۷ برای هر بخش، جهت ورود به رشته‌های Master of Arts in Liberal Arts و Master of Arts in Eastern Classics.

Swinburne University of Technology:

بر حسب رشته مربوطه:
حد اقل نمره pBT: ۵۵۰، و iBT: ۸۰،
حد اقل نمره pBT: ۵۷۷، و iBT: ۹۰،
حد اقل نمره pBT: ۶۰۰، و iBT: ۱۰۰.

The University of The Arts:

حد اقل نمره iBT: ۷۹.

University of Arkansas:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

University of Buffalo (suny) - Roswell Park Cancer Institute Division:

حد اقل نمره iBT: ۹۶، با حد عقل نمره ۲۴ در بخش Speaking.

University of California - Berkeley:

حد اقل نمره iBT: ۶۸، با ریز نمرات:
Reading: ۱۷،
Listening: ۱۶،
Speaking: ۱۷، برای متقاضیان Graduate Student Instructor (ta)، حد اقل نمره ۲۶،
Writing: ۱۸.

University of Colorado at Denver and Health Sciences Center:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، در حالی‌ که نمره ۸۶ توصیه میشود.

University of Denver:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

University of Illinois - Chicago:

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Reading: ۱۹،
Listening: ۲۰،
Speaking: ۱۷،
Writing: ۲۱.

University of Lethbridge:

حد اقل نمره iBT: ۹۳.

University of Minnesota:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با ریز نمرات:
Reading: ۱۹،
Writing: ۲۱.

University of Missouri - Rolla:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

University of North Texas:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۲۱،
Speaking: ۱۹،
Writing: ۲۷.

University of Tennessee at Chattanooga:

حد اقل نمره iBT: ۷۹ - ۸۰.

University of Texas - Arlington:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با ریز نمرات:
Reading: ۲۰،
Listening: ۱۶،
Speaking: ۲۱،
Writing: ۲۲.

University of Texas - Austin:

حد اقل نمره iBT: ۷۹، با حد اقل نمره ۲۱ برای هر بخش.

University of Texas - San Antonio:

حد اقل نمره iBT: ۱۰۰.

University of Toronto:

حد اقل نمره iBT: ۹۳، با حد اقل نمره ۲۲ در بخشهای Writing و Speaking.

University of Virginia:

حد اقل نمره iBT: ۹۰، با ریز نمرات:
Reading: ۲۳،
Listening: ۲۲،
Speaking: ۲۳،
Writing: ۲۲.

University of Washington:

پذیرش با نیاز به زبان انگلیسی: مجموع نمره ۴۵ در Reading, Listening, و Writing,
پذیرش بدون نیاز به زبان انگلیسی: مجموع نمره ۷۰ در Reading, Listening, و Writing.

Vlerick Leuven Gent Management School:

حد اقل نمره iBT: ۱۰۰.

Portland State University:

حد اقل نمره iBT: ۸۰.

Educational Commission for Foreign Veterinary Graduates (u.s.):

حد اقل نمره iBT: ۸۰، با ریز نمرات:
Listening: ۲۶،
Speaking: ۲۶،
Writing: ۱۷.

Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy (fccpt):

حد اقل نمره iBT: ۸۹، با حد اقل نمره ۲۶ در بخش Speaking.

International Medical Graduates - Ontarion (canada):

حد اقل نمره iBT: ۹۳، با حد عقل نمره ۲۴ در بخش Speaking.

National Board for Certification in Occupational Therapy (u.s.):

حد اقل نمره iBT: ۸۹، با ریز نمرات:
Reading: ۱۸،
Speaking: ۲۶،
Listening: ۲۱،
Writing: ۲۴.

National Association of Boards of Pharmacy:

حد اقل نمره iBT: ۸۹، با ریز نمرات:
Reading: ۲۱،
Speaking: ۲۶،
Listening: ۱۸،
Writing: ۲۴.

این مقاله محدود به تعدادی از دانشگاههای آمریکای شمالی می‌باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.

خواندن 30694 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 01 بهمن 1391 ساعت 20:39

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

شما اینجا هستید:صفحه اصلی‌ فارسی مقالات پذیرش تحصیلی‌ حداقل نمرهٔ تافل مورد نیاز برای اخذ پذیرش در بیش از ۶۰ دانشگاه آمریکای شمالی