اخبار داغ

ApplyClub

Applications evaluation ارزیابی درخواست هاکمیته های پذیرش رشته های تحصیلات تکمیلی ده ها -و برخی صدها- درخواست اخذ پذیرش دریافت می کنند که برخی از آن ها از سوی دانشجویانی با قابلیت هایی برجسته می باشد. آیا کمیته های پذیرش و دپارتمان ها به راستی می توانند بین صدها درخواست تفاوتی قائل شوند؟

بله و خیر
یک برنامه ی رقابتی ممکن است تعداد زیادی درخواست دریافت کند؛ مانند برنامه های دکترا در روانشناسی بالینی که ممکن است تا تعداد ۵۰۰ درخواست دریافت کنند. کمیته های پذیرش برای برنامه های رقابتی تحصیلات تکمیلی، در خواست ها را در چند گام بررسی می کنند:

گام اول: غربال گری
آیا متقاضی از حداقل الزامات برخوردار است؟ نمرات آزمون های استاندارد؟ تجربه ی مرتبط؟ درخواست کامل است (انگیزه نامه، ریز نمرات، توصیه نامه ها و دیگر مدارک به موقع دریافت شده اند)؟ هدف از این بررسی اولیه آن است که متقاضیان به صورت جدی غربال شوند.

گام دوم: اولین گذر
برنامه های تحصیلات تکمیلی متفاوت هستند، اما بسیاری از برنامه های رقابتی، گروه های متقاضیان را جهت یک بررسی اولیه به هیئت علمی می فرستند. هر عضوی از هیئت علمی یک دسته از درخواست ها را بررسی کرده و دانشجویان متعهد را شناسایی می کنند.

گام سوم: گروه نقد و بررسی
در گام بعدی، دسته های درخواست به دو یا سه هیئت علمی فرستاده می شود. در اینجا درخواست ها براساس انگیزش، تجربه، مدارک و وضعیت کلی متقاضی ارزیابی می شوند. بسته به بزرگیِ برنامه و تعداد متقاضیان، مجموعه ی حاصل از درخواست ها توسط گروه بزرگتری از اعضای هیئت علمی بررسی شده و یا به مرحله ی مصاحبه می روند و یا پذیرفته می شوند (برخی برنامه ها مصاحبه ندارند).

گام چهارم: مصاحبه
مصاحبه ها به صورت تلفنی یا حضوری انجام خواهند شد. متقاضیان با توجه به وعده های آکادمیک شان، مهارت های تفکر و حل مسئله و قابلیت های اجتماعی شان ارزیابی می شوند. هم اعضای هیئت علمی و هم دانشجویان تحصیلات تکمیلی، متقاضیان را ارزیابی می کنند.

گام آخر: مصاحبه ی نهایی و تصمیم
اعضای هیئت علمی، ارزیابی ها را جمع آوری و مطالعه کرده و تصمیمات راجع به پذیرش را اتخاذ می کنند.

فرآیند بالا بسته به سطح گستردگی برنامه و تعداد متقاضیان، متغیر است. چه پیامی می توان از این موضوع گرفت؟ اطمینان حاصل کنید که درخواستتان کامل است. اگر یک توصیه نامه، انگیزه نامه یا ریز نمرات را فراموش کرده باشید، درخواست شما به مرحله ی بررسی اولیه نخواهد رسید.

 

کمیته های پذیرش تحصیلات تکمیلی به دنبال چه چیزی در متقاضیان هستند؟
شناخت اینکه اعضای هیئت علمی مقطع تحصیلات تکمیلی از متقاضیان چه انتظاراتی دارند، اولین قدم برای آن است که تجربیات و تقاضای خود را در خور آن سازید که برنامه های تحصیلات تکمیلیِ مورد نظرتان نتوانند در برابر شما مقاومت کنند.
بنابراین کمیته های پذیرش در جستجوی چه هستند؟ هدف آن ها شناسایی متقاضیانی است که در رشته ی خودشان، محققان و پیشرویان مهمی خواهند شد. به عبارت دیگر، کمیته های پذیرش در تلاشند تا امید بخش ترین دانشجویان را گزینش کنند. یک دانشجوی امید بخش چه کسی است؟ شخصی که توانایی آن را دارد که تبدیل به یک دانشجوی حرفه ای در مقطع تحصیلات عالی شود.

یک دانشجوی فوق لیسانس یا دکترای ایده آل
یک دانشجوی مطلوب، با استعداد، مشتاق یادگیری و بسیار با انگیزه است. چنین فردی می تواند به صورت مستقل کار کند و جهت، نظارت و انتقادهای سازنده را دریافت کند بدون آنکه سرخورده شود یا حساسیت بیش از حد نشان دهد. اعضای هیئت علمی به دنبال دانشجویی هستند که سخت کوش، خواهان کار تنگاتنگ با هیئت علمی و مسئولیت پذیر بوده و کار با او آسان باشد و شخصی باشد مناسب برنامه های آن ها. بهترین دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی کسانی هستند که پروژه ها را به موقع تمام می کنند، در گرایش خود متمایز و عالی هستند و مایه ی افتخار دانشکده می باشند. قطعا این افراد ایده آل هستند. اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی، چندی از این خصوصیات را دارند ولی تقریبا هیچ کس همه ی ویژگی ها را ندارد. پس به خودتان ترس راه ندهید.

معیارهای مورد استفاده ی کمیته های پذیرش
حال که شما از حالت مطلوبی که هر دانشکده در تلاش است تا دانشجویانی با آن ویژگی ها را جذب کند اطلاع پیدا کردید، بیایید ملاحظه کنیم که اعضای هیئت علمی معیارهای مختلف را چگونه ارزش گذاری می کنند. متاسفانه جواب سرراستی وجود ندارد؛ هر یک از کمیته های پذیرش تحصیلات تکمیلی اندکی با دیگری متفاوت است. اما در حالت کلی، معیارهای زیر برای اکثر کمیته های پذیرش حائز اهمیت هستند:
- معدل دوره ی کارشناسی (مخصوصا 2 سال آخر)
- نمرات آزمون GRE (و یا آزمون های استاندارد دیگر) در صورت نیاز
- تجربه ی پژوهش و تحقیق
- توصیه نامه ها
- بیانیه های شخصی و انگیزه نامه ها

مطمئنا شما می دانستید که این موارد مهم هستند اما اجازه دهید درمورد چراییِ اهمیت آن ها و نقشی که در تصمیمات پذیرش بازی می کنند، بیشتر صحبت کنیم.

معدل
نمرات، نه به عنوان نشان دهنده ی میزان هوش بلکه در عوض به عنوان مقیاسی جهت درک چگونگی عملکرد شما به عنوان یک دانشجو، اهمیت دارند. نمرات بازتاب انگیزه و توانایی شما برای خوب یا بد کار کردن هستند. هرچند همه ی نمرات اینگونه نیستند. کمیته های پذیرش متوجه این مطلب هستند که معدل های متقاضیان به صورت معناداری قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. نمره ها می توانند به نسبت دانشگاه ها متغیر باشند؛ یک نمره ی A در یک دانشگاه ممکن است نمره ی B+ در دانشگاهی دیگر باشد. همچنین نمره ها –حتی در یک دانشگاه- به نسبت استادان متغیر است. کمیته های پذیرش در تلاشند که این موضوعات را به هنگام بررسی معدل متقاضیان مد نظر قرار دهند. آن ها به واحدهای گذرانده شده نیز توجه می کنند: یک نمره ی B در اقتصاد پیشرفته احتمالا ارزش بیشتری دارد از یک نمره ی A در درس مقدمه ای بر مشکلات اجتماعی. به عبارت دیگر، آن ها به محتوای نمرات نیز توجه می کنند: این نمره در کجا اخذ شده و مربوط به چه درسی است؟ در بسیاری موارد، گذراندن دروسی سنگین حتی با اخذ نمراتی نه چندان عالی بهتر است از گذراندن چندین درس ساده اما با نمراتی بالا!

نمرات GRE و یا دیگر آزمون های استاندارد
واضح است که معدل های متقاضیان به سختی قابل مقایسه است. اینجاست که در برخی از دانشگاه ها و رشته ها نمرات GRE و یا دیگر آزمون های استاندارد وارد کار می شوند. در حالیکه نمرات معدل استاندارد شده نیستند (در سطح یک دپارتمان، دانشگاه یا یک کشور تفاوت های فاحشی در طرز نمره گذاریِ کار دانشجویان از طرف اساتید وجود دارد)، نمرات GRE استاندارد هستند. نمرات GRE اطلاعاتی فراهم می کنند راجع به اینکه شما بین همتایان خود در چه سطحی قرار دارید (به همین دلیل است که باید بهترین تلاش خود را به نمایش بگذارید). با اینکه نمرات GRE استاندارد هستند، دپارتمان ها به طور استانداردی آن ها را ارزش گذاری نمی کنند. دپارتمان ها یا کمیته های پذیرش به طرق مختلفی نمرات GRE را ارزیابی می کنند: برخی از این نمرات به عنوان میانبری برای غربال متقاضیان استفاده می کنند، برخی به عنوان معیاری برای اعطای کمک هزینه ها و بورس های تحصیلی استفاده می کنند، برخی به نمرات GRE دقت می کنند تا ضعف معدل را جبران کنند و برخی از کمیته های پذیرش در صورتی که متقاضیان در زمینه های دیگر نقاط قوت قابل توجهی نشان دهند از نمرات ضعیف GRE چشم پوشی می کنند.

تجربه ی پژوهش و تحقیق
در برخی‌ از رشته‌ها نیاز است که فرد متقاضی پس از پذیرفته شدن در قالب پروژه خود به کار تحقیقاتی‌ بپردازد و در نتیجه نشان دادن تجربهٔ قبلی‌ پژوهش از اهمیت فراوانی‌ برخوردار می‌‌باشد. در این رشته‌ها از متقاضیان ورود به مقطع تحصیلات تکمیلی (مخصوصا متقاضیان دورهٔ دکتری) انتظار می‌‌رود که تعدادی مقاله در رابطه با زمینهٔ تحقیقاتی‌ قبلی‌ خود چاپ کرده باشند. گرفتن کمک هزینهٔ تحصیلی‌ در قالب دستیار پژوهش نیز معمولا وابسته به عملکرد پژوهشی قبلی‌ فرد متقاضی دارد. از دانشجویان کارشناسی که متقاضی ورود به دورهٔ فوق لیسانس هستند بیشتر انتظار می‌‌رود که معدل بالایی‌ داشته باشند تا اینکه کار تحقیقاتی‌ انجام داده باشند؛ اما در هر حال داشتن مقاله و یا تجربهٔ پژوهشی حتی برای دانشجویان کارشناسی نیز بسیار سودمند خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ نحوه ی کسب تجربهٔ پژوهشی به مقاله‌ "تجربه ی پژوهشی: کلید راهیابی به تحصیلات تکمیلی" مراجعه نمایید.

توصیه نامه ها
به طور معمول کمیته های پذیرش با در نظر گرفتن معدل و نمرات آزمون GRE (و یا دیگر آزمون های استاندارد شده) روند ارزیابی را آغاز می کنند. این مقیاس های کمّی تنها قسمت کمی از داستان هر متقاضی را فاش میکنند. توصیه نامه ها (Letters of recommendation) زمینه ای را فراهم می کنند که اعضای کمیته ی پذیرش با توانایی های علمی و پژوهشی فرد متقاضی آشنا شده و نیز اطلاعاتی درباره ی وضعیت تحصیلی و پژوهشی وی در مقایسه با هم کلاسیهایش بدست آورند. به همین دلیل، مهم است که آن عضو هیئت علمی که توصیه نامه ی شما را می نویسد به خوبی شما را بشناسد تا بتواند فراتر از معدل و نمرات GRE درموردتان بحث کند. در حالت کلی، نامه هایی که توسط استادانی نوشته شده باشد که برای اعضای کمیته نام آشنا هستند، از اهمیت بیشتری برخوردارند تا نامه هایی که توسط افراد غریبه تر نوشته شده اند.

انگیزه نامه، بیان اهداف یا اظهارات شخصی
انگیزه نامه، بیان اهداف و یا اظهارات شخصی (بیانیه ی هدف شخصی و خلاصه ای از اهدافتان) موقعیتی است تا خود را معرفی کرده، بطور مستقیم با کمیته ی پذیرش صحبت کنید و اطلاعاتی را به دستشان برسانید که در هیچ کجای دیگر از درخواستتان یافت نمی شوند. اعضای هیئت علمی انگیزه نامه های شخصی را بطور دقیق بررسی می کنند زیرا از این طریق اطلاعات خوبی راجع به متقاضیان دریافت می کنند. انگیزه نامه ی شما نشان دهنده ی توانایی نوشتن، انگیزه و توانایی ابراز خود، کمال و اشتیاق و قضاوتتان درمورد این رشته می باشد. کمیته های پذیرش به مطالعه ی انگیزه نامه می پردازند به هدف آنکه متقاضیان را بهتر بشناسند و بررسی کنند که آیا توانایی ها و قابلیت های لازم را برای رسیدن به موفقیت دارا می باشند یا خیر و همچنین به منظور آنکه متقاضیانی را که مناسب نیستند، از دور خارج کنند.

GRE-ASRدر مقالات پیشین به انواع مختلف امتحانات لازم جهت دریافت پذیرش اشاره داشتیم. یکی‌ از این امتحانات GRE می‌باشد که در این مقاله به طور مفصل در مورد جزئیات این آزمون و نحوه آمادگی برای آن شرح دادیم. با پیش فرض اینکه این آزمون را داده و نمره ی آن اعلام شده است، یکی‌ از مراحل بعدی در تکمیل پروسه ی تقاضای ادامه تحصیل، ارسال نمره GRE به صورت رسمی‌ به دانشگاه مورد نظر می‌باشد. این کار بایستی از طریق موسسه ETS انجام پذیرد و در این مقاله به چگونگی‌ گزارش رسمی نمره ی GRE به دانشگاه ها می پردازیم.

شما میتوانید در پایان امتحان GRE به تعداد ۴ دانشگاه و به صورت رایگان تقاضای ارسال رسمی‌ نمره خود را بدهید. در صورتی‌ که در زمان امتحان در مورد دانشگاه های مورد نظر تصمیم قطعی نگرفته و یا اینکه می‌خواهید به تعداد بیشتری دانشگاه نمره رسمی‌ GRE خود را ارسال کنید، بایستی تقاضای Additional Score Reports یا ASR داده شود. در ادامه به چگونگی‌ انجام درخواست برای ASR و میزان مبلغ لازم شرح داده میشود.

میزان مبلغی که بایستی برای هر ASR پرداخت شود، مبلغ ۲۵ دلار آمریکا برای هر گزارش برای هر دانشگاه می‌باشد. تقاضای ASR میتواند از طریق اینترنت، نامه، فکس و یا تلفن انجام شود.

GRE ASR از طریق اینترنت:

جهت بررسی‌ سریعتر، بهتر است که ASR از طریق اینترنت انجام شود، جهت این کار لازم است که شخص متقاضی دارای حساب آنلاین MyGRE باشد، که می‌توان از طریق سایت http://mygre.ets.org آن را ایجاد نمود. جهت انجام ASR از این طریق، فقط Debit Card و یا Credit Card پذیرفته می شود. هم چنین، اگر یک تقاضا فرستاده شود، نمی‌توان آن تقاضا را پس گرفت و یا به یک دانشگاه دیگر تغییر داد و نمره رسمی‌ شما بعد از پنج روز کاری از دریافت مبلغ مورد نظر به دانشگاه مورد نظر فرستاده میشود.

GRE ASR از طریق نامه یا فکس:

ابتدا بایستی فرم مورد نظر از طریق سایت ETS دریافت و تکمیل گردد. سپس فرم تکمیل شده بایستی به آدرس مشخص شده روی فرم ارسال گردد. نمره رسمی‌ طی‌ ده روز کاری از دریافت نامه شما گزارش میشود. مبلغ مورد نظر برای تقاضا از طریق فکس باید از طریق Debit Card و یا Credit Card پرداخت شود. هم چنین وقتی‌ که تقاضا از طریق نامه و یا فکس دریافت شود، دیگر نمی‌توان آن را پس گرفت و یا به دانشگاه دیگری منتقل نمود. شماره ی فکس مورد نظر ۸۹۷۵-۲۹۰-۶۱۰-۱ می باشد.
GRE ASR از طریق تلفن:

شماره مورد نظر، ۷۲۹۰-۷۷۱-۶۰۹-۱ یا ۷۲۶۷-۴۷۳-۸۸۸-۱ می‌باشد. قبل از تماس گرفتن بایستی که اطلاعات زیر را آماده داشته باشید:

- شماره دریافتی هنگام ثبت نام جهت آن آزمون (registration number) ،
- تاریخ امتحان،
- تاریخ تولد،
- کد موسسه و کد دانشکده مورد نظر،
در حین تماس، یکی‌ از مراحل مربوطه وارد کردن اطلاعت مربوط به Debit Card و یا Credit Card می‌باشد. زمان‌های تماس، بین ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب به وقت کاری شرق آمریکا می‌باشد. قبل از پایان تماس، حتما منتظر شوید تا تائیدیه (confirmation) را به شما بدهد. مثل مورد پیشین، بعد از دریافت تائیدیه، دیگر نمی‌توان تقاضا را پس گرفت و یا اینکه آن را به دانشگاه های دیگر تغییر داد. نمره رسمی‌ شما پنج روز کاری بعد از تماس مربوطه ارسال خواهد شد. هم چنین لازم به ذکر است که با هر تماس، می‌توان حداکثر هشت تقاضای جدید داد. جهت دادن تقاضاهای بیشتر بایستی مجددا با شماره های مربوطه تماس حاصل نمود.

این مقاله چکیده ای بود از نحوه تقاضای ارسال رسمی‌ نمره GRE به دانشگاههای مورد نظر، جهت اطلاعات دقیقتر، لطفا با ما تماس حاصل نمائید. هم چنین، جهت استفاده از خدمات پرداخت با کارت های اعتباری، میتوانید با ما تماس حاصل فرمائید.

GRE Subject موضوعی جهت درخواست ادامه تحصیل در دانشگاهای خارج از کشور، گذراندن یک سری آزمونهای استاندارد لازم می‌باشد. در سه‌ مقاله ی پیشین به امتحان های تافل TOEFL و آیلتس IELTS و GRE General پرداخته شد، در این مقاله به معرفی آزمون GRE موضوعی (GRE Subject) خواهیم پرداخت. آزمون GRE همانطور که از اسمش بر میاید: Graduate Record Examination، امتحانیست که برای درخواست پذیرش جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری طراحی شده است. این امتحان دارای دو نوع جنرال General و موضوعی Subject است. در حالی‌ که جهت دریافت پذیرش برای همهٔ رشته‌ها داشتن نمره قابل قبول در GRE General لازم است، در برخی‌ از رشته‌ها (مثل علوم پایه) گذراندن GRE Subject هم لازم است. در هر حال، آزمون GRE برای کلیه دانشگاههای آمریکا و برخی‌ از دانشگاههای کانادا لازم است و برای سایر نقاط دنیا (مگر موارد استثنا) این امتحان موضوعیت ندارد. در ادامه، تمرکز مقاله روی GRE Subject خواهد بود.

GRE Subject یا GRE موضوعی

به طور مشخص، نوع موضوعی آزمون GRE برای رشته‌های (۱) بیوشیمی، (۲) بیولوژی، (۳) شیمی‌، (۴) علوم کامپیوتر، (۵) انگلیسی‌، (۶) ریاضی‌، (۷) فیزیک، و (۸) روانشناسی‌ طراحی‌ شده است. در یک نگاه کلی‌، هدف این آزمون این است که به طور دقیقتر (در قیاس با نوع جنرال) مهارت شخص امتحان دهنده را جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری در قالب یک امتحان جامع ارزیابی کند و آن را زیر عنوان یک سری نمره گزارش دهد. این آزمون همانند آزمون های تافل TOEFL و GRE General توسط یک موسسه به نام ETS برگزار میشود و فقط دارای نوع کاغذی می‌باشد و هنوز نوع کامپیوتر آن طراحی نشده است.

همانطور که در بالا نیز شرح داده شد، آزمون GRE Subject توسط نهاد ETS برگزار میشود. این آزمون در بسیاری از کشورهای دنیا، در شهرهای مختلف برگزار میشود. از لحاظ زمانی‌، نکته متفاوت این است که این امتحان فقط سه بار در سال و در ماههای اکتبر، نوامبر، و آوریل برگزار میشود. می‌توان اطلاعات مربوط به نهادهایی که در شهرها و کشورهای مختلف این آزمون را برگزار میکنند را به صورت آنلاین و بر روی وب سایت ETS مشاهده کرد. از همین طریق نیز می‌توان جهت این امتحان ثبت نام نمود. در کشور ایران این آزمون اصولاً از طریق نهاد سازمان سنجش برگزار میشود، و همچنین نحوی ثبت نام این آزمون نیز به صورت آنلاین نیست.

آزمون GRE مو ضوعی دارای یک سری سؤالات چند گزینه ای می‌باشد. بنا براین دارای بخش تشریحی جهت نگارش انشا نمی‌باشد. تعداد این سؤالات چند گزینه ای برای هر کدام از ۸ رشته که در بالا نام برده شد متفاوت است، با حفظ ترتیب آنها عبارتند از (۱) ۱۷۵، (۲) ۲۰۰، (۳) ۱۳۰، (۴) ۷۰، (۵) ۲۳۰، (۶) ۶۶، (۷) ۱۰۰، (۸) ۲۰۵ سوال چند گزینه ای. مشخصا محتوای دقیق GRE Subject برای هر کدام از این رشته‌ها متفاوت است، ولی‌ در عین حال، نکته ی مشترک قابل ذکر آن است که این امتحان به یک سری زیر بخش تقسیم میشود که هر کدام از این زیر بخشها مربوط به گرایش‌های آن رشته (در مقطع لیسانس) می‌باشد. به عنوان مثال، GRE Subject مربوط به ریاضی دارای سه‌ بخش است که به ترتیب حسابان، جبر، و توپولوژی می‌باشد. بنا بر این شاید بتوان این نتیجه گیری را هم کرد که GRE Subject مربوط به هر کدام از ۸ رشته، توانایی شخص دارای مدرک لیسانس را در همهٔ گرایش‌های موجود در آن رشته بررسی می‌کند.

نحوه ارزش گزاری برای همه این رشته‌ها یکسان بوده و به گونه ایست که در ابتدا یک نمره خام تهیه می شود که شامل تعداد پاسخ‌های درست منهای یک چهارم تعداد پاسخ‌های غلط می‌باشد. بنابراین برای پاسخ های غلط یک نمره منفی‌ به میزان بیست و پنج در صد در نظر گرفته می شود. نمره ی داوطلب نسبت به نمره ی همهٔ شرکت کنندگان در این آزمون سنجیده شده و در نهایت یک نمره بین ۲۰۰-۹۹۰ اعلام می شود.

جهت آمادگی برای امتحان GRE Subject راههای مختلفی‌ امکان پذیر است. بهترین راه برای این کار تهیه کتابهای مربوط به آمادگی GRE Subject است که توسط نهاد‌هایی مثل KAPLAN و یا Barrons و یا خود ETS آماده شده اند. هر چه که این آزمونهای مشابه و موارد تمرینی مربوط به هر بخش این امتحان بیشتر تمرین شود، بهتر است. به هر حال، همانطور که در بالا نیز ذکر شد، یک اشراف کلی‌ روی گرایشهای مختلف رشته مربوطه جهت دریافت نمره بالا لازم می‌باشد.

قصد این مقاله یک معرفی‌ کوتاه جهت آزمون GRE موضوعی بود، برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیقتر با ما تماس بگیرید.

GRE جی آر ایجهت درخواست ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، گذراندن یک سری آزمونهای استاندارد لازم می‌باشد. در دو مقاله پیشین به امتحانهای تافل TOEFL و آیلتس IELTS پرداخته شد، در این مقاله به آزمون GRE خواهیم پرداخت. آزمون GRE همانطور که از اسمش بر میاید: Graduate Record Examination، امتحانیست که برای درخواست پذیرش جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری طراحی شده است. این امتحان دارای دو نوع جنرال (General) و موضوعی (Subject) است. در حالی‌ که جهت دریافت پذیرش برای همهٔ رشته‌ها داشتن نمره قابل قبول در GRE General لازم است، در برخی‌ از رشته‌ها (مثل علوم پایه) گذراندن GRE Subject هم لازم است. در هر حال، آزمون GRE برای کلیه دانشگاههای آمریکا و برخی‌ از دانشگاه های کانادا لازم است و برای سایر نقاط دنیا (مگر موارد استثنا) این امتحان موضوعیت ندارد. در ادامه، تمرکز مقاله روی GRE General خواهد بود، در مقالات بعدی به GRE Subject هم خواهیم پرداخت.

آزمون GRE General

آزمون GRE General به گونه ای طراحی شده است که بتواند توانایی و مهارت شخص امتحان دهنده را جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری در قالب یک امتحان جامع ارزیابی کند و آن را زیر عنوان یک سری نمره گزارش دهد. این آزمون همانند تافل TOEFL توسط یک موسسه به نام ETS برگزار میشود و دارای نوع کاغذی و نوع کامپیوتری می‌باشد. نکته جالب آن است که بر خلاف آزمون تافل، نوع کاغذی آزمون GRE از مقبولیت بالاتری برخوردار است، به همین دلیل در این مقاله نوع کاغذی آن را شرح خواهیم داد.
همانطور که در بالا نیز شرح داده شد، آزمون GRE General توسط نهاد ETS برگزار میشود. این آزمون در بسیاری از کشورهای دنیا، در شهرهای مختلف و طبق ساعت بندیهای متفاوت برگزار میشود. می‌توان اطلاعات مربوط به نهادهایی که در شهرها و کشورهای مختلف این آزمون را برگزار میکنند را به صورت آنلاین و بر روی وب سایت ETS مشاهده کرد. از همین طریق نیز می‌توان در یکی‌ از ساعات این امتحان ثبت نام نمود. در کشور ایران این آزمون اصولاً از طریق نهاد سازمان سنجش برگزار میشود، و همچنین نحوی ثبت نام این آزمون نیز به صورت آنلاین نیست.

آزمون GRE General دارای ۳ بخش می‌باشد، که به ترتیب عبارتند از: Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning, Analytical Writing. بخش Verbal Reasoning که در عین حال مشکل ترین بخش از این امتحان می‌باشد، دانش شخص امتحان دهنده را در زمینه دایره لغات مورد ارزیابی‌ قرار می‌دهد، و خبر بد آن است که کلماتی‌ که مورد سوال قرار میگیرند، به هیچ عنوان کلماتی‌ که به صورت روزانه مورد استفاده میشوند نیستند و عمد‌تاً شامل کلمات دشوار و مشکل زبان انگلیسی‌ میباشند. بعضا این لغات برای افرادی که زبان مادری آنها انگلیسی می باشد نیز ناآشنا می باشد. این بخش دارای زیربخشهایی مثل تطبیق لغات هم معانی، متضاد و یا مشابه است، معمولاً دو یا سه‌ بخش درک متن نیز دارد، همه سؤالات به صورت چند گزینه ای بوده و در مجموع نمره این بخش به صورت یک معیار بین ۱۳۰-۱۷۰ گزارش میشود. بخش Quantitative Reasoning که می‌توان ادعا کرد ساده‌ترین بخش این امتحان می‌باشد، از یک سری سؤالات نسبتا ساده ریاضی‌ تشکیل شده است، شاید می‌توان گفت که سخت‌ترین سوال میتواند محاسبه میانگین و یا انحراف معیار باشد؛ سؤالات این بخش نیز به صورت چند گزینه ای بوده و در مجموع نمره این بخش نیز به صورت معیار بین ۱۳۰-۱۷۰ گزارش میشود. آخرین بخش این امتحان که Analytical Writing می‌باشد، همانطور که از اسمش نیز بر میاید، تسلط شخص امتحان دهنده را در تحلیل موضوع و نگاه انتقادی ارزیابی می‌کند. به طبع، این بخش دارای دو زیر بخش است که به ترتیب شامل تحلیل و به چالش کشیدن یک نوشته و نوشتن یک متن آزاد راجع به یک موضوع داده شده است؛ نمره این بخش به صورت یک معیار بین ۰-۶ گزارش میشود.
جهت آمادگی برای امتحان جنرال GRE راههای مختلفی‌ ممکن است، طبق تجربه ی شخصی‌، بهترین راه تهیه کتابهای مربوط به آمادگی GRE General است که توسط نهادهایی مثل KAPLAN و یا Barrons و یا خود ETS آماده شده اند. هر چه که این آزمونهای مشابه و سوالات تمرینی مربوط به هر بخش این امتحان بیشتر تمرین شود، سودمند تر است. همانطور که در بالا نیز ذکر شد، دایره لغات در این آزمون بسیار مهم است، به عبارتی هر چه شخص امتحان دهنده تعداد کلمات بیشتری بلد باشد، نمرهٔ بالاتری را در این امتحان میتواند در بخشهای مختلف کسب کند.
قصد این مقاله یک معرفی‌ کوتاه جهت آزمون جنرال GRE بود، برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیقتر با ما تماس بگیرید.

شما اینجا هستید:صفحه اصلی‌ نمایش موارد بر اساس برچسب: GRE