اخبار داغ

ApplyClub

مطالب

تخفیف ویژه برای ارجاع متقاضیان

ApplyClub به متقاضیانی که خود از یکی‌ از خدمات ما استفاده کرده اند و فرد دیگری را نیز برای استفاده از خدمات ما به ما ارجاع دهند تخفیف ۲۰ درصدی در نظر گرفته است. در این حالت ۲۰ درصد از هزینهٔ پرداختی به فرد متقاضی عودت خواهد شد یا فرد متقاضی می‌‌تواند از ۲۰ درصد تخفیف در خدمات دیگر سایت بهره‌مند شود. توجه داشته باشید که برای استفاده از تخفیف ذکر شده، فرد ارجاع شده باید از خدمات ما استفاده کند.

شما اینجا هستید:صفحه اصلی‌ ApplyClub